Sản phẩm tiêu biểu

Tỷ giá ngoại tệ

Hải Minh Materials

26/12/2017

Giới thiệu công ty

Hải Minh đồng hành cùng sản phẩm, giải pháp công nghệ vật liệu tiên tiến phù hợp với thị trường Việt Nam

Một trong những đóng góp rất lớn cho sự phát triển thần kỳ của khoa học, công nghệ trong thế kỷ XX, XXI đó

chính là Công Nghệ Vật Liệu.

Với mong muốn trở thành cầu nối, cung cấp cho thị trường Việt Nam những sản phẩm, giải pháp về vật liệu

và thiết bị công nghiệp. Chúng tôi đã, đang và sẽ nỗ lực hết sức, cùng với các đối tác cung cấp tới khách hàng

tại thị trường Việt Nam, những sản phẩm tiên tiến và phù hợp.

Chúng tôi tồn tại và hoạt động theo phương châm xuyên suôt đó là: cung cấp tới khách hàng

những sản phẩm

- Hiệu quả cao

- Năng suất cao

- Mang lại cho khách hàng lợi ích lớn

- Phù hợp với thị trường nội địa

 Là một thành phần của nền kinh tế tri thức, chúng tôi luôn mong muốn được đóng góp nhiều hơn  và là một nhân tố có ích cho xã hội