Sản phẩm tiêu biểu

Ichinen JIP619

Mã sản phẩm: JIP619

Nhãn hiệu HOÁ CHẤT CHĂM SÓC XE HƠI-HOÁ CHẤT CÔNG NGHIỆP

Giá: 00

●  Là sản phẩm được phát triển để làm sạch khuôn.

●  Có thể loại bỏ một cách đơn giản những phoi, mạt hoặc dầu làm mát... khi chế tạo khuôn.

●  Có thể loại bỏ một cách đơn giản các chất chống gỉ loại Wax, dầu chống gỉ...khi bảo quản khuôn.

●  Là chất làm sạch hóa học có độc tính thấp, không thuộc đối tượng áp dụng “Quy tắc phòng ngừa

ngộ độc hữu cơ”.

●  Nâng cao hiệu quả công việc bằng khả năng làm sạch mạnh và tính làm khô.

Ichinen JIP125
Giá: 0,0